Strona główna1 » Polityka prywatności

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest SPRZEDAWCA.
Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego:
a/ w przypadku Klientów korzystających z przesyłek kurierskich Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta przewożnikowi za pomocą którego realizuje przesyłki,
b/ w przypadku Klientów korzystających z płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl